Pagalbos į namus ir dienos socialinės globos paslaugos


Reglamentuojantys teisės aktai

- Socialinių paslaugų įstatymas;

- Socialinių paslaugų katalogas;

- Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-94 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodika patvirtinimo“;

- Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas;

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 978 „Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“.

   Dėl detalesnės informacijos kreiptis į VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centro Integralios pagalbos skyriaus laikinai einančią pareigas vyr. socialinę darbuotoją Irmą Vaivarienę (Žemaitės g. 4, Raseiniai, tel. (8 428) 72 038, el. p. irma.vaivariene@raseiniai.lt).

Puslapis "Pagalbos į namus ir dienos socialinės globos paslaugos" atnaujintas 2018-12-05