Naujienos

2018-07-18 02:07:33

Projektas „Kompleksiškai teikiamos paslaugos Raseinių rajono savivaldybėje“

Projekto tikslas - sudaryti sąlygas Raseinių rajono savivaldybės visoms šeimoms (nuolat gyvenančioms Raseinių rajone) gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusias krizes bei derinant šeimos ir darbo įsipareigojimus, kad šeima gyventų visavertį gyvenimą, skatinant tėvų atsakomybę ugdant, auginant, prižiūrint savo vaikus.

Kompleksiškai teikiamos paslaugos šeimai:

  • Pozityvios tėvystės mokymai (paslaugos, teikiamos šeimoms, norinčioms tobulinti ar įgyti tėvystės įgūdžių, siekiant išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes bei padėti jiems atskleisti savo gebėjimus ir galimybes);
  • Psichosocialinė pagalba (pagalba asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems traumuojančius emocinius išgyvenimus (ligas, netektis, skyrybas ir kt.) ir jų šeimoms, artimiesiems, apimanti psichologinę pagalbą, taip pat pagalba įveikiant priklausomybes nuo psichoaktyviųjų medžiagų ir kt.);
  • Šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos (įvairius šeimos gyvenime reikalingus įgūdžius, nuostatas ugdantys grupių užsiėmimai, šeimų klubų veikla, mokymai šeimos finansų planavimo ir valdymo srityje, šeimų stovyklų organizavimas, neformalios pagalbos, savanorystės skatinimas ir kt.);
  • Vaikų priežiūros paslaugos (valandinės vaiko priežiūros paslaugos kurios gali būti teikiamos ne ilgiau kaip 4 valandos per dieną visiems tėvams (įtėviams, globėjams), auginantiems vaikus (įvaikius, globotinius) nuo trejų metų iki kol vaikas pradės lankyti bendrojo lavinimo įstaigą.

Kompleksinės paslaugos šeimai - vienos ar kelių rūšių paslaugos, skirtos šeimai įgalinti, t. y. šeimą palaikančioms ir pozityvią jos raidą užtikrinančioms socialinėms, psichologinėms, saugumo galimybėms stiprinti.

Projekto vykdytojas - Raseinių rajono savivaldybės administracija

Projekto partneriai:

  1. Raseinių socialinių paslaugų centras – Bendruomeniniai šeimos namai
  2. Asociacija „Ramonų kaimo bendruomenė“
  3. Asociacija „Užkalnių kaimo bendruomenė“
  4. Asociacija „Žaiginio bendruomenė „Bitupis“
  5. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Raseinių viltis“
  6. Asociacija „Raseinių krizių centras“

Dėl pagalbos ir informacijos kreiptis į Bendruomeninius šeimos namus, adresu Žemaitės g. 4, Raseiniai, užimtumo specialistę Olgą Gramailę, tel. (8 428) 72 035, el. p. bsnraseiniai@gmail.com

Išsamesnę informacija apie projektą rasite interneto svetainėje www.raseiniai.lt, www.rspc.lt

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis www.esinvesticijos.lt

Asmenų priėmimo laikas:

Pirmadienis ­ 8-17.30 val.

Antradienis ­ Ketvirtadienis – 8-17 val.

Penktadienis ­ 8-15.15 val.

Pietų pertrauka ­ 12-12.45 val.

                      RASEINIŲ                                                                                             

                          RAJONO                                                                         

                          SAVIVALDYBĖ                                                            

                                                                                                                   

 

                                RASEINIŲ 

                                SOCIALINIŲ 

                                PASLAUGŲ 

                                CENTRAS